Werrecore, Mathias (...-…). Composer

PersonCrim Item Type Metadata

Surname

Werrecore

Given Name

Mathias

Variant name

Verecore, Mathias Hermann
Vercore, Mathias Hermann
Verecoren, Hermann Matthias
Verecore, Matthias Hermann
Verrecore, Matthias Hermann
Mathias, Herman
Werrecore, Mathias Fiamengo
Fiamengo, Werrecore, Hermann Matthias
Vercore, Hermann Matthias
Matthias, Hermann Werrecorensis
Verrecore, Mathias Hermann
Matthias, Herman Verrecorensis
Vercore, Matthias Hermann
Mathias <Le Flamand>
Werrecorren, Hermann Matthias
Hermann, Matthias
Werrecore, Matthias Hermann
Werrekoren, Hermann M.
Verecorensis, Hermann Matthias
Mathias Fiamengo, Hermann Matthias
Mathias <Fiamengo>
Werrecore, Mathias Hermann

Gender

male

Role

Composer

Given Name Surname

Mathias Werrecore